logo

Programul RO 19 "Initiative in sanatate publica"
Granturi Norvegiene 2009-2014
Proiectul RO 19.05 "Largirea gamei si imbunatatirea planificarii serviciilor acordate pacientului prin registre de boli imbunatatite"
Proiect finantat prin Granturile Norvegiene 2009-2014 si cofinantat de Ministerul Sanatatii, Romania

User login

Termeni si Conditii

Despre noi: INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA, este institutie publica nationala cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Sanatatii. Sediul INSP este situat în Bucuresti, str. Dr. A. Leonte nr.1-3, sector 5. INSP are cod fiscal, cod fiscal 26347241 si nu este inregistrat in Registrul Comertului. Conducerea INSP este asigurata de Director General – Dr. Mihai Marius Dan si Director gen.adj. economic - ec. Cristian Gheorghe. In componenta INSP isi desfasoara activitatea Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, structura care are in administrare Registrul Unic de Boli Transmisibile.

Registrul Unic de Boli Transmisibile este o baza de date ce cuprinde cazurile de boli transmisibile raportate de catre directiile de sanatate publica. Accesul la datele sistemului se face securizat. La cerere motivata si insotita de actele doveditoare ale calitatii, au acces persoane desemnate din cadrul directiilor judetene de sanatate publica si centre regionale, precum si persoanele responsabile de functionarea si intretinerea aplicatiei si a bazei de date, din cadrul CNSCBT. Definirea unor termeni

RUBT - Registrul Unic de Boli Transmisibile. https://siri.registre-insp.ro

INSP - Institutul National de Sanatate Publica http://www.insp.gov.ro/

CNSCBT - Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile http://www.cnscbt.ro/

T&C - Termeni si Contitii pentru utilizarea portalului RUBT - prezentul document

Scurt istoric INSP

Prezentare generala a INSP

Institutul National de Sanatate Publica (INSP), conform H.G. nr. 1.414/2009 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea INSP, cu modificarile si completarile ulterioare este o institutie publica in subordinea Ministerului Sanatatii.

Institutia a fost infiintata prin Legea nr. 329/2009, legea-cadru de reorganizare a unor autorităţi şi instituţii publice, prin comasarea prin fuziune a Institutului de Sănătate Publică Bucureşti cu Institutul de Sănătate Publică "Prof. Dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca, Institutul de Sănătate Publică Iaşi, Institutul de Sănătate Publică "Prof. dr. Leonida Georgescu" Timişoara, Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureş şi cu Centrul de Sănătate Publică Sibiu, care s-au desfiinţat.

Conform cadrului legal anterior mentionat principale scopuri ale activitatii INSP sunt:

a) prevenirea, supravegherea şi controlul bolilor transmisibile şi netransmisibile;

b) monitorizarea sănătăţii în relaţie cu mediul;

c) evaluarea sănătăţii ocupaţionale în relaţie cu mediul de muncă;

d) monitorizarea stării de sănătate;

e) promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate;

f) elaborarea reglementărilor în domeniul sănătăţii publice;

g) asigurarea managementului sănătăţii publice;

h) dezvoltarea serviciilor de sănătate publică specifice.

i) organizarea, conducerea, îndrumarea şi verificarea din punct de vedere tehnic şi metodologic, pe întregul teritoriu al ţării, a sistemului informaţional în domeniul sănătăţii

Activitatea Institutului la nivel teritorial se realizeaza prin 6 centre regionale, care concentreaza si laboratoarele de sanatate publicva. Acestea sunt

a) Centrul Regional de Sanatate Publica Bucuresti (CRSPB);

b) Centrul Regional de Sanatate Publica Cluj (CRSPC);

c) Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi (CRSPI);

d) Centrul Regional de Sanatate Publica Timisoara (CRSPT);

e) Centrul Regional de Sanatate Publica Targu Mures (CRSPM);

f) Centrul Regional de Sanatate Publica Sibiu (CRSPS).

Coordonarea profesionala, metodologica si tehnica a activitatilor, se realizeaza de catre 4 centre nationale organizate in structura acestuia, fara personalitate juridica. Acestea coordoneaza activitatea specifica pe domenii la nivelul intregii retele de sanatate publica. Acestea sunt:

a) Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT);

b) Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC);

c) Centrul National de Evaluare si Promovare a Starii de Sanatate (CNEPSS).

d) Centrul National de Statistica si Informatica in Santatea Publica


 

Detaliile de funcționare a RUBT au fost stabilite prin HG nr. 589/2007 privind instituirea metodologiei de raportare în Registrul unic de boli transmisibile. Obligativitatea raportării bolilor și a efectuării vaccinărilor a fost stabilita inca din anul 2000 prin art/2 din Ordonanța nr. 53/2000
In prezent activitatea RUBT se desfasoara in baza prevederilor Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul MS nr. 377/2017 cu modificarile si completarile ulterioare.


 

Drepturile si responsabilitatile institutiilor medicale (DSP judetene, CRSP-uri) care acceseaza RUBT

- obligatia de a nu furniza informatii false sau incomplete in aplicatie

- obliatia de a nu difuza catre persoane neautorizate informatiile la care au acces;

- obligatia de a utiliza informatiile din RUBT exclusiv in indeplinirea obligatiilor legale si profesionale privind raporatrea datelor.

- obligatia de a nu copia prin nici un mijloc tehnic baze de date din aplicatia RUBT.

- obligatia de a nu instraina parola de acces in aplicatie si de a lua masuri de securitate rezonabile pentru protejarea acesteia.


 


 

Drepturile INSP, in calitate de proprietar al aplicatiei si al bazei de date

INSP isi rezeva dreptul de a pune la dispozitia utilizatorilor date privind bolile transmisibile, in masura in care acestea le sunt suficiente si necesare desfasurarii activitatii profesionale, conform prevederilor legale.

INSP are obligatia de a mentine cat mai actuala si corecta posibil baza de date a aplicatiei. In acest sens, nu exista nici o obligatie a INSP privind exactitatea datelor introduse de utilizatori si mentinerea acestora in forma in care au fost introduse. INSP are dreptul de a face corecturi in baza de date fara a anunta in mod prealabil utilizatorii.

INSP isi rezerva dreptul de a suspenda conturi de utilizator pe baza unor suspiciuni rezonabile de incalcare a prezentelor T&C.

INSP isi rezerva dreptul de a desfiinta conturi si de a interzice accesul la baza de date a unor persoane in cazul incalcarii intentionate sau cu reavointa a prevederilor din prezentele T&C.

INSP nu isi asuma responsabilitatea pentru functionarea neintrerupta a site-lui si accesibilitatea permanenta a bazelor de date. La cererea scrisa a utilizatorilor se pot prezenta motivele disfunctionalitatilor

INSP detine dreptul de proprietate intelectuala asupra datelor si drepturile de autor asupra bazelor de date si a tuturor elementelor de design si de software care asigura functionarea RUBT, conform prevederilor legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.

In momentul incarcarii in baza de date a aplicatiei, utilizatorul cedeaza catre INSP orice drept de proprietate sau drept de autor asupra datelor incarcate in aplicatie.

Soluţionarea litigiilor

In cazul aparitiei unei neintelegeri sau a unui diferene de orice natura, utilizatorul si INSP, in calitate de proprietar al aplicatiei si al bazei de date, vor face toate eforturile pentru a rezolva situatia pe cale amiabilă, prin tratative directe. Tratativele se pot desfasura prin schimb de scrisori , prin fax sau e-mail, precum si prin intalniri cu factori de decizie ai INSP, conform programului de audiente.

Dacă utilizatorul si INSP nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă legata de functionarea aplicatiei sau de parti ale bazei de date, dupa trecerea unui interval de timp de cel putin o luna de la inceperea tratativelor, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti in a caror raza in care isi are sediul INSP.

Date personale oferite catre INSP

Aceste date sunt cele pe care ni le furnizati cu consimtamantul dumneavoastra pentru accesarea aplicatiei:

  • date de contact, respectiv orice informatii care permit INSP sa va contacteze (ex. nume, adresa, e-mail, numar de telefon etc.)

  • informatii persoanale, inclusiv data nasterii, varsta, sex, locatie (de ex. cod postal, oras, sector/judet etc.), cazier, interese, etc.

  • informatii de inregistrare sau conectare solicitate de site-ul RUBT (ex. ID logare/ e-mail, nume de utilizator, parola, intrebari de securitate/raspunsuri, etc)

Date profesionale incarcate in RUBT

Utilizatorii au obligatia legala sa incarce in aplicatie date si informatii despre toate operatiunile legate de cazul de boala transmisibila. Utilizatorii poarta raspunderea corectitudinii datelor incarcate.

Utilizatorii au posibilitatea sa extraga datele, conform necesitatilor profesionale ale lor. Nu este permisa extragerea de date pentru nici o alta necesitate. INSP nu isi asuma responsabilitatea corectitudinii datelor, aceasta revenind utilizatorilor care le-au incarcat in aplicatie. INSP isi asuma doar obligatia de diligenta in a pastra nealterate datele introduse in aplicatie de-a lungul timpului.

Politica de confidentialitate privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

INSP nu va divulga niciodata datele dumneavoastra cu caracter personal unei alte organizatii, guvernamentale sau neguvernamentale daca dumneavoastra nu v-ati dat in mod expres consimtamantul in acest sens. INSP poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal doar atunci cand este solicitat in acest sens de organe de ancheta ale statului, cu respectarea tuturor formalitatilor procedurale cerute de Lege in aceste cazuri.

INSP poate face uz de tehnologii de urmarire (Cookies, Adrese IP, fisierele jurnal, web beacons), pentru a aduna anumite informatii, cum ar fi tipul de browser si sistemul de operare, pagina de trimitere, navigarea prin aplicatie, domeniul de ISP, etc in scopul imbunatatirii utilizarii si functionalitatii site-urilor noastre si pentru a intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza aplicatia RUBT, precum si instrumentele si serviciile oferite. Tehnologiile de urmarire ne ajuta sa ne adaptam site-urile la nevoile dumneavoastra personale.

Folosim cookies pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea site-urilor noastre si pentru a intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza site-urile noastre, precum si instrumentele si serviciile oferite. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastra ofera o modalitate usoara si convenabila pentru noi de a personaliza sau a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-urile noastre si de a face urmatoarea vizita mai placuta.

INSP poate colecta informatii in forma de fisiere jurnal care inregistreaza activitatea aplicatiei RUBT si aduna informatii statistice despre obiceiurile de navigare ale utilizatorilor. Aceste intrari sunt generate anonim, si ne ajuta sa adunam (printre altele) (i) tipul de utilizator de browser si sistemul de operare, (ii) informatii despre sesiunea unui utilizator (cum ar fi URL-ul de pe care au venit, data si ora cand au vizitat site-ul, pagini de pe site-ul nostru pe care le-a vizitat si pentru cat timp), si (iii) alte date similare de navigatie sau click-stream. Noi folosim, dn fisierul jurnal pentru studiile noastre interne, astfel incat sa putem imbunatati in mod constant si sa putem personaliza serviciile online pe care vi le oferim. Fisierele jurnal sunt utilizate numai intern.

Siguranta si stocarea datelor cu caracter personal


 

INSP ia toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru a proteja confidentialitatea si securitatea informatiilor cu caracter personal. O atentie deosebita este acordata securitatii bazei de date a aplicatiei, pentru prevenirea posibilitatii accesarii in mod neautorizat a datelor cu caracter persoanal si a celor profesional-medicale continute. Aceste eforturi includ, dar nu sunt neaparat limitate la: (i) stocarea informatiilor personale si medicale-profesionale in medii de operare sigure, care nu sunt accesibile direct utilizatorilor si care sunt accesibile numai administratorului autorizat.

Accesul in aplicatie se face prin user si parola, accesul neautorizat, ca si tentativa, fiind pedepsite conform Art. 360 si urmatoarele din Codului Penal . Intrucat RUBT este o baza de date cu caracter medical, INSP va sesiza organele abilitate la orice incercare de accesare neautorizata a aplicatiei precum si la orice tentativa a unui user de a altera datele din aplicatie.

Prin accesarea aplicatiei va dati acordul implicit cu privire la prevederile din T&C